Akko Kagari

Chris reilly akko

Some character style practice. This is Akko Kagari from 'The Little Witch Academia' Anime on Netflix.